Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Infecties met Chlamydia trachomatis(CT) leiden tot gezondheidsverlies met aanzienlijke individuele en maatschappelijke kosten. De belangrijkste complicaties zijn PID, sub-/infertiliteit en buiten- baarmoederlijke zwangerschap. Onduidelijk is hoe vaak CT-infecties in Nederland voorkomen en op welke wijze actievere opsporing het beste kan plaatsvinden. Een knelpunt is dat de opzet van een programmatisch preventiebeleid via de huisartsen op bezwaren van de beroepsgroep stuit gezien taakverzwaring en toenemende (over-)belasting van huisartsen. Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in CT-prevalentie onder 15 t/m 29 jarigen in vier regio's en tevens de haalbaarheid en (kosten)effectiviteit na te gaan van een CT-screenings-programma waarbij de GGD-en de regie hebben. Daartoe worden in 4 regio's 21.000 personen via de post benaderd (gewogen steekproef naar mate van verstedelijking). Een vragenlijst en thuis zelf afgenomen urine worden in een speciale envelop per post teruggestuurd en geanalyseerd. Positief geteste personen worden geadviseerd zich te laten behandelen via het reguliere circuit: de huisarts of via de anonieme drempelvrije voorziening. Partnerwaarschuwing is onderdeel van de zorg. Eindpunten zijn respons, aantal opgespoorde en behandelde CT-infecties. Zowel een proces- als kosten-effect evaluatie zullen plaatsvinden. Het project zal belangrijke onderbouwing leveren voor beantwoording van de vraag of CT-screening zinvol is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website