Projectomschrijving

Implementatie URBAN40: partnership brengt onderzoek en beleid samen

Vraagstuk

In het onderzoeksproject URBAN40 zijn vanaf 2008 de gezondheidseffecten van de aanpak van problemen rond wonen, werken, leren en opgroeien, veiligheid en integratie onderzocht in veertig zogenoemde aandachtswijken. De wijkenaanpak biedt als een ‘natuurlijk experiment’ de mogelijkheid om effecten op de gezondheid van bewoners te bestuderen. Kan deze kennis bijdragen aan intersectoraal gezondheidsbeleid?

Onderzoek

In dit implementatieproject is een partnership opgericht van URBAN40-onderzoekers en potentiële kennisgebruikers. Door beide partijen dichter bij elkaar te brengen, wordt (nieuwe) kennis eerder gebruikt.

Uitkomst

Het partnership heeft bij kennisgebruikers geleid tot verdere bewustwording van de relatie tussen hun eigen werkveld en de gezondheid in aandachtswijken. Op basis van de input van de partners hebben onderzoekers hun statistische analyses aangepast en verrijkt en zijn zij gevoed met beleidsrelevante vragen. De samenwerking lijkt het gebruik van gezamenlijk geproduceerde onderzoeksresultaten te stimuleren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website