Projectomschrijving

Wat loont bij gezonde investeringen in de openbare ruimte?

 

Vraagstuk

Hoe de wijk is ingericht, bepaalt ook of bewoners er gezond kunnen bewegen. Investeren in de openbare ruimte kan dus een belangrijke stimulans betekenen voor gezond gedrag. Maar waarom kiezen mensen bepaalde routes en vervoersmiddelen? En wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor bewegen in de openbare ruimte? Antwoorden op dit soort vragen bepalen welke investeringen het beste renderen.
 

Onderzoek

Met GPS-tracking en interviews met buurtbewoners is in kaart gebracht welke factoren lichamelijke beweging stimuleren of beperken. Deskundigen gaven suggesties voor verbeteringen op verschillende terreinen.
 

Uitkomst

Investeringen in verkeersveiligheid (bijvoorbeeld fietspaden of veilige kruispunten) en groenvoorzieningen (een multifunctioneel park of een groene speelplek) leveren het meeste op. In hun vrije tijd geven bewoners de voorkeur aan een mooie fiets- of wandelroute, zelfs als die niet de kortste is. Maatregelen die de leefbaarheid van de wijk bevorderen, leiden bijna altijd tot meer bewegen. Welke maatregelen dat zijn, verschilt per leeftijdsgroep en per buurt.

Lees meer over dit project op de pagina Wijkaanpakken (overgewicht)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website