Projectomschrijving

In dit project van de Universiteit Maastricht is onderzocht of het gebruik van videoboodschappen in een online adviesopmaat obesitas preventie programma effectiever is dan het gebruik van tekst. Daarnaast werd verwacht dat video’s in het bijzonder effectief zouden zijn voor werknemers met een lage sociaaleconomische status (SES). Uit het onderzoek is gebleken dat video’s inderdaad effectiever zijn dan het gebruik van tekst. Op de korte termijn (6 maanden) had de videoversie geresulteerd in een significante afname in BMI en energie-inname. Verder werd de videoversie ook beter gewaardeerd dan de tekstversie. Er werden echter geen verschillen gevonden in effecten voor werknemers met een lage en hoge SES. Op de lange termijn (12 maanden) waren alle significante resultaten verdwenen en werden er eveneens geen verschillen voor SES gevonden. Op basis van dit project kan geconcludeerd worden dat een video online adviesopmaat programma het beste werkt om obesitas te voorkomen. Wel is aanvullend onderzoek nodig om na te gaan hoe de effecten behouden kunnen blijven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website