Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2020 zal het in Nederland verboden worden om te roken op schoolterreinen. Dit project was er voornamelijk op gericht om ervoor te zorgen dat kennis uit het proefschrift ‘Schools as smoke-free zones: implementation and the impact of outdoor school ground smoking bans at secondary schools’ werd verspreid zodat scholen een rookvrij schoolterrein goed gingen invoeren. Zo zijn er tijdens dit project meerdere Nederlandstalige publicaties verschenen, is een symposium georganiseerd rondom het thema, zijn er presentaties verzorgd bij verschillende partijen (bv GGD’en), is er een factsheet verschenen, en zijn de aanbevelingen uit het proefschrift gepubliceerd op de website van het Trimbos Instituut die momenteel eigenaar zijn van het project Rookvrije Schoolterreinen, zie www.rookvrijschoolterrein.nl/feiten. Daarnaast is er nog een extra onderzoek uitgevoerd die laat zien dat scholen verschillen in hun aanpak om een rookvrij schoolterrein in te voeren, maar dat niet alle scholen erin slagen om een rookvrij schoolterrein in te voeren volgens planning. Het blijkt dat hoe meer stappen scholen ondernemen (dwz hoe beter de voorbereiding), hoe groter de kans is dat er daadwerkelijk een rookvrij schoolterrein wordt ingevoerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2020 zal het in Nederland verboden worden om te roken op schoolterreinen. Dit project was er voornamelijk op gericht om ervoor te zorgen dat kennis uit het proefschrift ‘Schools as smoke-free zones: implementation and the impact of outdoor school ground smoking bans at secondary schools’ werd verspreid zodat scholen een rookvrij schoolterrein goed gingen invoeren. Zo zijn er tijdens dit project meerdere Nederlandstalige publicaties verschenen, is een symposium georganiseerd rondom het thema, zijn er presentaties verzorgd bij verschillende partijen (bv GGD’en), is er een factsheet verschenen, en zijn de aanbevelingen uit het proefschrift gepubliceerd op de website van het Trimbos Instituut die momenteel eigenaar zijn van het project Rookvrije Schoolterreinen, zie www.rookvrijschoolterrein.nl/feiten. Daarnaast is er nog een extra onderzoek uitgevoerd die laat zien dat scholen verschillen in hun aanpak om een rookvrij schoolterrein in te voeren, maar dat niet alle scholen erin slagen om een rookvrij schoolterrein in te voeren volgens planning. Het blijkt dat hoe meer stappen scholen ondernemen (dwz hoe beter de voorbereiding), hoe groter de kans is dat er daadwerkelijk een rookvrij schoolterrein wordt ingevoerd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit huidige voorstel zal, op basis van bestaande data, onderzocht worden hoe scholen een rookvrij schoolterrein invoeren en of het hen lukt. Daarnaast zullen zowel de resultaten die voortkomen uit het huidige onderzoek als de kennis die is opgedaan in het promotieonderzoek ‘Het voortgezet onderwijs rookvrij. Onderzoek naar de implementatie van rookvrije schoolterreinen op het voortgezet onderwijs’ (projectnummer 50-51505-98-201) worden verspreid en geïmplementeerd. Deze combinatie van onderzoek en valorisatie zal waardevol zijn en ondersteund werken ter voorbereiding op de wetgeving van rookvrije schoolterreinen, die in 2020 van kracht wordt.

 

Een rookvrij schoolterrein kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal jongeren dat begint met roken. Steeds meer, maar nog lang niet alle scholen in Nederland hebben een rookvrij schoolterrein. In 2015 had 53% van de scholen in het voortgezet onderwijs een rookvrij schoolterrein. Per 1 januari 2020 treedt de gewijzigde Tabakswet in Nederland in werking en zal het verboden worden om te roken op terreinen van onderwijsinstellingen. De vraag is hoe ervoor gezorgd kan worden dat de overige 47% scholen in het voortgezet onderwijs een rookvrij schoolterrein gaan invoeren. Om dit te kunnen realiseren is het zinvol om te onderzoeken hoe huidige scholen een rookvrij schoolterrein voorbereiden, invoeren en welke stappen ze zetten na invoering. Daarnaast is het van belang om te kijken of het scholen gelukt is om het in te voeren en zo niet, waar dit dan aan ligt. De onderzoeksvragen zijn dan ook als volgt:

 

1. Welke stappen doorlopen scholen als ze een rookvrij schoolterrein invoeren tijdens a) de voorbereiding, b) de invoering en c) na invoering?

2. Welke stappen blijken noodzakelijk voor een succesvolle invoering van een rookvrij schoolterrein?

 

Om de opgedane kennis uit dit onderzoek te verspreiden en de implementatie van rookvrije schoolterreinen verder te bevorderen worden drie bijeenkomsten georganiseerd binnen de drie Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid, die aan het promotieonderzoek hebben deelgenomen, te weten Amsterdam, Brabant en Zuid Limburg. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de beschikbare kennis gedeeld o.a. met de gezondheidsbevorderaars en medewerkers jeugdgezondheidszorg van de GGD’en die betrokken zijn bij de academische werkplaatsen, met schoolbesturen en met onderzoekers van de werkplaatsen. Niet alleen het huidige onderzoek zal worden gepresenteerd, ook de resultaten van het promotieonderzoek zullen worden uitgelicht ter bevordering van de implementatie van rookvrije schoolterreinen. Het doel van deze bijeenkomsten is zorgen voor valorisatie, d.w.z. dat de kennis wordt verspreid en dat er stappen ondernomen kunnen worden, bv door gezondheidsbevorderaars of medewerkers jeugdgezondheidszorg van GGD’en, om scholen extra te ondersteunen daar waar de knelpunten zitten. Deze combinatie van onderzoek en valorisatie zal waardevol zijn en ondersteunend werken ter voorbereiding op de wetgeving van rookvrije schoolterreinen die in 2020 van kracht wordt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website