Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tot nu toe is er in Nederland geen systematisch onderzoek verricht naar de 'state of the art' van empowerment in de theorie en praktijk van gezond leven en de bevordering daarvan. Hierdoor ontbreekt inzicht in de conceptualisering van empowerment in relatie tot gezond leven of gezondheidsbevordering, de operationalisatie van het begrip en het gebruik van methoden en instrumenten ter ondersteuning en evaluatie van empowerment in relatie tot gezond leven.

 

Het onderhavige project wil via literatuurstudie en analyse van projecten deze zaken verhelderen, alsmede ook knelpunten en lacunes opsporen, waaruit aanbevelingen zullen voortvloeien voor toekomstige projecten.

 

Daarbij zijn de volgende vragen aan de orde:

1. Hoe wordt empowerment geconceptualiseerd in relatie tot gezond leven?

2. Hoe worden de begrippen 'empowerment' en 'gezond leven' geoperationaliseerd?

3. Welke methoden worden gebruikt om empowerment te ondersteunen?

4. Welke methoden en instrumenten worden gebruikt voor de evaluatie van empowerment in relatie tot gezond leven?

 

De looptijd van het project beslaat 9 maanden en bestaat uit drie fasen waarin literatuurstudie (a) en onderzoek naar projecten (b) plaatsvindt.

 

Fase 1 (4 maanden):

a) een quickscan van literatuur en verslaglegging;

b) voorbereiding van de projectenanalyse

 

Fase 2 (3 maanden):

a) diepgaandere literatuurstudie;

b) projectenanalyse bestaande uit interviews en documentenanalyse, schrijven conceptverslag

 

Fase 3 (2 maanden):

a) definitieve verslaglegging literatuuronderzoek;

b) focusgroepbijeenkomst op basis van conceptverslag projectenanalyse, definitieve verslaglegging projectenanalyse;

c) formulering van aanbevelingen voor toekomstige projecten.

 

De resultaten van dit project worden weergegeven in een rapport, bestaande uit drie delen:

a) de bevindingen uit het literatuuronderzoek

b) de bevindingen uit de analyse van projecten

c) aanbevelingen voor vervolgprojecten

 

Het rapport zal materiaal bieden voor een expertmeeting waarin de vorm en inhoud van een vervolgproject aan de orde is.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website