Projectomschrijving

Het aanbod van preventief medisch onderzoek wordt steeds uitgebreider. Het maken van een keuze (wat laat ik testen en hoe) kan moeilijk zijn. De overheid en zorgaanbieders willen burgers ondersteunen bij die keuze. TNO ontwikkelt daarom een Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (MR-PMO). Dat gebeurt in samenwerking met betrokken organisaties.

De richtlijn is opgebouwd rond de vragen: welke aandoeningen kan ik preventief laten onderzoeken, en welke testmethoden zijn geschikt? Aanbieders kunnen een antwoord vinden op de vraag aan welke organisatorische voorwaarden hun dienstverlening moet voldoen. De richtlijn biedt uiteindelijk drie sets van criteria voor preventief medisch onderzoek. Voor aanbieders wordt ook een schema ontwikkeld waarmee hun ‘product’ aan de criteria kan worden getoetst. TNO zal de richtlijn en het schema testen op toepasbaarheid en eenduidigheid. Voor burgers wordt een begrijpelijke handleiding ontwikkeld. Deze handleiding plus aanvullende informatie moeten hen ondersteunen in hun keuze voor het best passende preventieve onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website