Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gezien de hoge prevalentie van depressie bij ouderen en de toenemende vergrijzing is preventie van depressie bij ouderen van groot belang. Op verzoek van in de praktijk werkzame cursusleiders dienen de Faculteit Sociale Wetenschappen der UL, het Trimbosinstituut en het LOPDO een projectvoorstel in dat uitvoering, evaluatie en ontwikkeling beoogt van de preventie-cursus 'Omgaan met depressie door ouderen'. Doel: secundaire preventie van depressie. Reeds is gebleken dat dit type psychologische behandeling van depressie ook voor ouderen effectief is. Het onderzoek richt zich naast effect-evaluatie ook op deelnemerskenmerken die een gunstig therapie-resultaat kunnen voorspellen met als doelen1) het opstellen van verbeterde inclusie-criteria die in de praktijk kunnen leiden tot verhoogd rendement, 2) het ontwikkelen van specifieke cursusvarianten. Het project sluit aan bij het reeds lopende project van het Trimbos-instituut, dat gericht is op implementatie van de cursus 'Omgaan met depressie'.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website