Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Slechthorendheid is één van de meest voorkomende chronische aandoeningen in de Nederlandse

samenleving en in Europa. Gehoorverlies komt het meest voor in de groep van mensen van 55 jaar en

ouder. Dat komt omdat met het ouder worden het gehoor langzaam achteruit gaat. Het is een

onomkeerbaar en niet te genezen proces. In veel gevallen heeft slechthorendheid een verslechtering

in de psychosociale gezondheid tot gevolg, hetgeen tot uiting komt in eenzaamheid, depressiviteit en

minder zelfvertrouwen. Naast hoortoestelaanpassing bestaat er voor slechthorende ouderen weinig

hulp, die speciaal gericht is op de psychosociale problematiek.

Het huidige project beoogt een interventieprogramma te ontwikkelen, gebaseerd op spraakafzien en

hoorstrategieën dat moet leiden tot preventie van problemen en tot verbetering van de

psychosociale gezondheid van slechthorende ouderen. Het programma is uniek in dat het niet alleen

de slechthorende erin betrekt, maar óók de goedhorende naaste.

Om de toegankelijkheid van het programma in verschillende gebruikersgroepen te waarborgen

worden er verschillende versies van gemaakt. In samenwerking met de audiologische centra,

audiciens en patiëntenorganisatie zullen de programma's geïmplementeerd worden. Evaluatie van de

programma's zal plaatsvinden door achteraf te meten welk effect het programma heeft opgeleverd

en door het verschil tussen een vóór- en een nameting met betrouwbare en gevalideerde

vragenlijsten te onderzoeken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website