Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit samenwerkingsproject beoogt empowermenttrainingprogramma"s voor allochtone jongeren te ontwikkelen, uit te voeren, te evalueren en over te dragen. Het richt zich op 13 - 16 jarige allochtone jongeren die risico lopen op marginalisering. Marginalisering wil zeggen dat jongeren door een mengeling van sociaal-culturele factoren (ongunstige sociaal-economische positie, instabiele opvoedingssituatie, moeilijk kunnen omgaan met individualisering, de minderheidspositie) grote kans lopen te worden buitengesloten van maatschappelijke verbanden en van een adequate oriëntatie op maatschappelijke waarden en normen. Dit kan resulteren in spijbelen, werkeloosheid, doelloos rondhangen, zwerfgedrag, criminaliteit, overlast, psychische stoornissen en verslavingsgedrag.

In het trainingsprogramma wordt gepoogd hun weerbaarheid en maatschappelijke redzaamheid te vergroten. De cursisten worden bewust gemaakt van de werkzame krachtenvelden in hun omgeving, ontwikkelen vaardigheden om controle over hun leven te krijgen en krijgen gelegenheid om hiermee te oefenen. In 10 tot 13 modules worden nieuwe houdingen en gedragingen geoefend in rollenspelen en er wordt gebruik gemaakt van groepsprocessen. Het programma eindigt met een overgangsritueel. Relevante thema’s zijn: (culturele) identiteit, relaties, seksualiteit, omgaan met frustratieagressie, criminaliteit, druggebruik, woon- en leefomgeving, vrije tijd, opleiding, werk en toekomstperspectief.

Jongeren die het programma succesvol doorlopen kunnen als rolmodel bij vervolgcursussen worden betrokken of kunnen doorstromen naar andere projecten in de regio.

Behalve het jongerentrainingsprogramma zijn er ook programma’s ontwikkeld om de ouders en de buurt van de jongeren bij het programma te ontwikkelen. De ouders worden niet alleen geïnformeerd over het programma maar ze leren ook hoe ze het nieuwe, positieve gedrag van hun kinderen kunnen versterken. Om dit programma over te dragen is er tevens een train-de-trainerscursus gemaakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website