Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een belangrijk probleem bij de implementatie van bewegingsprogramma's is het feit dat het uitvalpercentage (drop-out rate) aanzienlijk is. Vanuit de literatuur blijkt het uitval percentage van bewegingsprogramma's in de algemene bevolking gedurende het eerste half jaar ruim 50%. Over het uitvalpercentage van ouderen bij bewegingsprogramma's in het algemeen en in Nederland in het bijzonder, zijn weinig gegevens beschikbaar. Bij het stimuleren van bewegingsdeelname wordt vooralsnog onvoldoende aandacht besteed aan het behoud van het bewegingsgedrag. Daarom zal door TNO Preventie en Gezondheid een onderzoek worden uitgevoerd naar het voorkomen van uitval van bewegingsdeelname bij ouderen (50-plussers). De volgende vraagstellingen worden hierbij onderzocht:

-Wat is de mate van uitval bij bewegingsprogramma's voor ouderen (50-plussers) in Nederland?

-Welke factoren zijn van invloed op de continuering van deelname van ouderen aan bewegingsprogramma's?

-Hoe kan de uitval van ouderen in bewegingsprogramma's succesvol worden bestreden?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website