Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jaarlijks worden gemiddeld 23.000 kinderen tussen 0-14 jaar als gevolg van een fietsongeval behandeld op de Spoedeisende Hulp afdeling van een ziekenhuis. Nog eens ruim 1.400 kinderen per jaar worden na een fietsongeval in het ziekenhuis opgenomen, en per jaar overlijden 35 kinderen door een fietsongeval. In heel veel gevallen gaat het om hoofdletsel (Blankendaal en Den Hertog, 1998). In de meeste gevallen kan dit hoofdletsel voorkomen worden door het dragen van een fietshelm (Thompson et al., 1996; Ekman et al., 1997).

Dit onderzoek moet inzicht opleveren in de factoren die het vrijwillig dragen van een fietshelm door jonge kinderen (4-8 jaar) beinvloeden. Tevens moet dit onderzoek aanwijzingen geven voor de interventiestrategie die gevolgd moet worden om het vrijwillig dragen van fietshelmen door jonge kinderen te bevorderen.

Het onderzoeksvoorstel is gestoeld op de innovatietheorie van Rogers (1995) en theorieen over sociale marketing (Kotler, 1980). Allereerst zal een marktverkenning het dragen van fietshelmen in kaart brengen. Vervolgens zullen met behulp van een kwalitatief onderzoek de factoren die het vrijwillig dragen van fietshelmen bepalen geinventariseerd worden, die in het daaropvolgende kwantitatieve onderzoek op generaliseerbaarheid getoetst worden. Een expertmeeting zal tot slot op basis van de resultaten richting geven aan de interventiestrategie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website