Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het onderzoek wordt nagegaan in hoeverre training van de bekkenbodemspieren tijdens de zwangerschap onder leiding van een bekkenbodemtherapeute, een preventief effect heeft op prevalentie en ernst van de incontinentieklachten post partum. Het onderzoek concentreert zich op zwangere vrouwen met een verhoogd risico op incontinentie post partum; nl. zij die vóór of in de middenfase van hun zwangerschap reeds last van onvrijwillig urineverlies hebben. Uitvoering geschiedt door middel van een randomized clinical trial, met 2 metingen vóór en drie ná de bevalling. De interventie begint in de 23-ste week van de zwangerschap. Gegevens worden verzameld via schriftelijke vragenlijsten en dagboekjes. Uitkomstvariabelen hebben betrekking op o.a. frequentie en ernst van de klachten en kwaliteit van leven. Voorts is een extra controlegroep - uit een andere regio - bij het onderzoek betrokken die is samengesteld uit dezelfde categorie vrouwen, met dat verschil dat van deze vrouwen de motivatie tot het volgen van oefentherapie onbekend is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website