Projectomschrijving

In het project evalueren wij wat het effect is van cultuur sensitieve hypertensie voorlichting bij Afro-Surinaamse en Ghanese patiënten met een verhoogde bloeddruk. De interventie bestaat uit drie voorlichtingsgesprekken volgens het nieuwe protocol met een getrainde praktijkondersteuner.
Bij de evaluatie worden de patiënten uit interventie- en de controle-praktijken vergeleken op belangrijke uitkomstmaten: 1) de systolische bloeddruk, 2) de mate waarin zij denken dat zij de gegeven medicatie en leefstijl adviezen kunnen opvolgen; en dit ook feitelijk doen, 3) hun ideeën over hoge bloeddruk, medicatie en leefstijlveranderingen, 4) ervaren stress en 5) tevredenheid met de zorg. Op basis van de bevindingen wordt gekeken of het zinvol is om ‘cultuur-sensitieve voorlichting’ breder in te zetten en, zo ja, wat de mogelijkheden daarvoor zijn.
De voorlichtingsgesprekken met patiënten in de interventie-praktijken zijn afgesloten. Er hebben 144 patiënten deelgenomen aan het onderzoek. De onderzoekers werken op dit moment aan de verwerking van de onderzoeksgegevens en aan de verslaglegging.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website