Projectomschrijving

Wat zijn de morele vragen van professionals betrokken bij de hielprik?

Vraagstuk

Verschillende professionals hebben een rol in de hielprikscreening: vroedvrouwen en gynaecologen informeren ouders vooraf, laboranten onderzoeken het bloed, medisch adviseurs besluiten over doorverwijzing en kinderartsen verifiëren de diagnose en behandelen het kind. Ervaren de betrokken professionals conflicten tussen de vereisten van het programma en andere rollen, als zorgverlener of wetenschapper?

Onderzoek

In het onderzoek zijn 36 professionals geïnterviewd. Op die manier is een inventarisatie gemaakt van de morele problemen die professionals in de hielprikscreening kunnen ervaren.

Uitkomst

Laboranten hebben de meest opvallende morele problemen. Zij kunnen niet met een simpele druk op de knop zien wie ziek is en wie niet. Ze moeten resultaten dus ‘leren interpreteren’. Hoe ga je om met ambigue testresultaten? Vroedvrouwen willen ouders niet onnodig alarmeren en vertellen daarom vaak weinig over de hielprik. Dat roept de vraag op of ouders wel voldoende geïnformeerd worden over voor- en nadelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website