Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor ouderen is wandelen een goede en gemakkelijk in de leefstijl te integreren vorm van bewegen, waarbij het risico op blessures door overbelasting en vallen tot een minimum beperkt blijft. In de ontwikkeling en herstructurering van wijken wordt vaak niet expliciet rekening gehouden met de mogelijkheid tot wandelen als fysieke activiteit. Vooral voor ouderen is de directe woonomgeving voor wandelen van belang. In dit project wordt een Verplaatsings- Determinanten Model (VDModel) voor wandelgedrag van ouderen opgesteld waarin fysieke en sociale wijkkenmerken een belangrijke rol spelen. Hierbij worden Geografische Informatie Systeem (GIS) technieken toegepast. In drie wijken in Schiedam wordt onderzocht hoe de "geschiktheid" van de wijk om te wandelen in relatie tot andere determinanten het feitelijke wandelgedrag van ouderen beïnvloedt. Met behulp van het VDModel kunnen de effecten van wijk(her)inrichting op beweeggedrag worden voorspeld. Vernieuwend is dat het project zich richt op matig inspannende fysieke activiteit geïntegreerd in het dagelijks leven (wandelen in de wijk) en de toepassing van geografische analyse technieken. Samengewerkt wordt met stedenbouwkundigen en stadsplanologen van de gemeente Schiedam en met lokale ouderen. Expliciet wordt aandacht besteed aan de aanwezigheid in de geselecteerde wijken van allochtonen en groepen met een lage sociaal economische status.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website