Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nederland in Beweging (NIB) is het nationale actieprogramma gericht op gezondheidsbevordering door middel van bewegingsstimulering. Dit gebeurt vanuit een netwerkbenadering waarin NOC*NSF samenwerkt met de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF, de Stichting Jeugd in Beweging en vele andere landelijke, regionale en lokale partnerorganisaties. Activiteiten vanuit het NIB-projectbureau zijn vooral gericht op intermediaire kaders. De einddoelgroep (de inwoners van Nederland) staat centraal bij diverse massamediale onderdelen (flankerend beleid) en in pilots die dienen voor de ontwikkeling van interventies.

De nagestreefde en vanuit NIB gepromote Nederlandse Norm Gezond Bewegen gaat uit van 30 minuten matig intensieve lichamelijke activiteit op vijf, bij voorkeur alle dagen van de week, met specificaties voor subgroepen.

 

Speerpunten

De speerpunten van Nederland in Beweging! liggen de komende twee jaar op het terrein van implementatie, of wel de diffusie van interventies en expertise.

In 2001 zal met name aandacht worden besteed aan het in kaart brengen van de meest optimale partners (geschikte organisaties en de trekkers daarin). In 2002 zal de volledige overdracht afgerond moeten worden aangezien dit actieprogramma in 2002 afloopt.

Aangezien ook na 2002 bewegingsstimulering intensieve aandacht verdient zal in de komende jaren op planmatige wijze gewerkt worden aan planvorming voor de periode na 2002.

In deze aanvraag worden die activiteiten beschreven, die ter financiering worden voorgelegd aan ZorgOnderzoek Nederland.

De speerpunten betreffen:

1. Implementatie van bewegingsstimuleringsprojecten gericht op respectievelijk:

Jeugd, via o.a. de projecten ‘Fit & Fun’ en ‘Kies Hart en Sport’

Volwassenen/werknemers via het project ‘Sportief Wandelen’ en Persoonlijke BeweegAdvisering

 

Dit alle wordt ondersteund met:

Publiciteit gericht op intermediaire kaders en einddoelgroep

Onderzoek met name inzake (structurele) implementatiemogelijkheden

2. Planontwikkeling voor de periode na 2002

Inclusief afstemming leefstijlcampagnes

 

 

Dit wordt ondersteund met publiciteit gericht op intermediaire kaders en einddoelgroep en evaluatieonderzoek met name inzake (structurele) implementatiemogelijkheden. In de informatieoverdracht van kennis, ervaringen en effecten speelt het NIB Handvest een belangrijke rol.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website