Projectomschrijving

Mood Buster Light: online depressiezelfhulp gecombineerd met een app

Vraagstuk

Depressies zijn te voorkomen door depressieve klachten tijdig te behandelen, onder meer met zelfhulpprogramma’s via websites. Sluiten zulke programma’s met een smartphone-app beter aan bij de persoonlijke situatie van deelnemers? Bijvoorbeeld Mood Buster Light, een programma met onderdelen die los van elkaar te volgen zijn, op geleide van een gericht advies via de app voor de meest geschikte items?

Onderzoek

53 mensen met milde tot matige depressieve klachten kregen toegang tot een zelfhulp-website. Een app bracht het verloop van stemming en slaap in kaart, via dagelijkse vragen op de smartphone.

Uitkomst

Deelnemers hadden geen moeite met de inzet van de app en de geautomatiseerde behandeladviezen. Na afloop bleken hun klachten ook te zijn afgenomen. Vervolgonderzoek naar de effecten van gepersonaliseerde preventieve interventies voor depressieve klachten via websites en smartphones lijkt dan ook opportuun. Dit vervolgonderzoek is na afloop van het project gestart.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website