Projectomschrijving

De winst van leefstijlinterventies in bedrijven

Vraagstuk

De pensioengerechtigde leeftijd is de afgelopen jaren gestegen. De vraag is nu: hoe kunnen meer mensen langer gezond aan de slag blijven? Om werknemers daarbij te ondersteunen, bieden werkgevers diverse activiteiten aan, zoals gezondheidsbevorderende programma’s. Wat is de bijdrage van deze programma’s aan arbeidsdeelname op oudere leeftijd? Kunnen bedrijven zelf de potentiële effecten berekenen?

Onderzoek

Na vooronderzoek naar de invloed van een slechte gezondheid en ongezond gedrag van werknemers, is onderzocht wat de positieve gevolgen zijn van leefstijlgerelateerde interventies op de arbeidsparticipatie.

Uitkomst

Er is een programma ontwikkeld waarmee bedrijven zelf kunnen rekenen. Via een spreadsheet krijgen zij inzicht in de winst in arbeidsjaren en financiële baten voor de bedrijfspopulatie, door het aanbieden van leefstijlinterventies. De grootste winst zit in stoppen met roken-interventies. Op nationaal niveau blijkt wel een grote kloof tussen theoretische en werkelijke winst, vooral door het beperkte bereik van interventies.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website