Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De “vangnetpopulatie” (o.a. uitzendkrachten) van GAK-Utrecht bevat veel laag opgeleide allochtonen, mannen en vrouwen. Zij verzuimen frequent/langdurig vanwege spanningsklachten en zijn moeilijk te motiveren tot werkhervatting. Spanningen hebben meestal te maken met het niet kunnen voldoen aan eisen die samenleving, privé-situatie en werk hen stelt. Het GAK beoordeelt hen arbeidsgeschikt, maar vindt hun mogelijkheden om het werk vast te houden beperkt.

Uitgangspunt in het project is dat werkhervatting en aan het werk blijven bevorderlijk is voor het welzijn en de maatschappelijke integratie van de doelgroep.

In het project werken Altrecht geestelijke gezondheidszorg afdeling Preventie en GAK-Utrecht samen.

Goed voorbereid d.m.v. een workshop selecteert het GAK de doelgroep volgens afgesproken criteria: mannen tussen plm. 20 - 40 jaar, allochtoon, laag opgeleid, geen psychiatrische problematiek, geen verslaving, redelijke Nederlandse spreekvaardigheid, niet analfabeet, enigszins gemotiveerd tot werken en tot deelname aan het groepsaanbod. Altrecht checkt of sprake is van ernstige psychische problematiek. Zo ja, geen deelname aan de pilot, wel een verwijzing naar GGZ-behandeling.

Altrecht-Preventie ontwikkelt de groepsinterventie, gericht op het versterken van arbeidsmotivatie, probleemoplossend vermogen en gezonde leefstijl en voert deze uit.

Tijdens de groepsinterventie start het GAK de individuele reïntegratietrajecten. Om snel opnieuw uitvallen te voorkomen loopt na werkhervatting het groepsaanbod nog even door.

De interventie wordt voortdurend bij de doelgroep getoetst vanwege aansluiting bij hun leefwereld, leervermogen en behoeften. Allochtone professionals zijn bij de ontwikkeling en uitvoering betrokken.

Er zijn 2 groepen van plm.10 cliënten. De groepsinterventie wordt geëvalueerd door het Trimbos-instituut. Afhankelijk van de resultaten vindt bijstelling en implementatie plaats in de betrokken organisaties en elders in het land.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website