Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kosten-effectiviteitsanalyse (KEA) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het systematisch in kaart

brengen van kosten en effecten van preventieve en curatieve interventies. Het is echter de vraag in

hoeverre rangordes van kosten-effectiviteitsratio's, berekend volgens de huidige

standaardmethoden, overeenstemmen met de werkelijke maatschappelijke voorkeuren voor

prioritering, en hoe ze zich verhouden tot ethische criteria voor de verdeling van schaarse middelen.

Deze vragen spelen vooral bij het vergelijken van zeer ongelijksoortige interventies, bijv. preventie

versus curatie; preventie met lange termijn effecten versus preventie met korte termijn effecten;

preventie bij ouderen resp. bij jongeren.

Het voorgenomen onderzoek richt zich op verdere ontwikkeling van methoden voor de evaluatie van

preventie en het expliciteren van de normatieve keuzen daarin. Drie onderwerpen rond de centrale

thema's 'tijd' en 'leeftijd' worden empirisch onderzocht: (1) tijdvoorkeur voor gezondheidseffecten,

(2) de waardering van gezondheidseffecten door personen van verschillende leeftijden, en (3)

voorkeuren voor de verdeling van gezondheidseffecten naar leeftijd. Waar mogelijk wordt gewerkt

aan de hand van realistische keuzeproblemen tussen (voorbeeld-)interventies. De resultaten zullen

aan gezondheidseconomen, ethici, beleidsmakers en andere betrokkenen worden voorgelegd

teneinde de consequenties voor methode en plaats van KEA bij de evaluatie van preventie te bepalen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website