Projectomschrijving

We ontwikkelen een testbatterij om het gehoor van jongeren te onderzoeken. Bijvoorbeeld “oto-akoestische emissies” (geluid dat uit het oor komt), mogelijk een vroege voorspeller van gehoorschade. Dit onderdeel is klaar: de testbatterij is beschreven in een wetenschappelijk artikel. Met vragenlijsten bepalen we wat jongeren ertoe beweegt zich aan muzieklawaai bloot te stellen, en hoe jongeren te beïnvloeden zijn. En we onderzoeken de lange termijn gehoorschade: gedurende 4 jaar volgen we 400 jongeren (13-15 jaar) die zich aan muzieklawaai blootstellen en een controlegroep van 50 jongeren die dat niet doen. Ook meten we de persoonlijke lawaai-expositie.

De uitkomsten geven inzicht in de mate en aard van gehoorproblemen. Bijna 10% van de deelnemende jongeren loopt gehoorschade op: blijvende last van oorsuizingen! Er komen bruikbare voorstellen om deze problemen te voorkomen: het gebruik van doelmatige gehoorbescherming, het geven van adequate voorlichting op scholen en het vaststellen van maximale geluidniveaus in disco’s.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website