Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Krachtvoer is een lespakket over gezond ontbijten, fruit en tussendoortjes voor klas 1 en 2 van het vmbo. Het algemene doel van Krachtvoer is om leerlingen na te laten denken over hun eigen eetgewoonten en die, indien nodig, proberen te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat docenten die met Krachtvoer hebben gewerkt enthousiast waren over de lessen, de materialen en de diverse werkvormen. De leerlingen vinden de Krachtvoer lessen leuker, interessanter en makkelijker dan lessen uit de gebruikelijke methoden verzorging/biologie.

Het doel van dit project was om scholen en GGD'en bekend te maken met Krachtvoer. Om dat te bereiken zijn trainingen ontwikkeld en uitgevoerd voor regionale begeleiders en docenten. Tevens konden 50 klassen kennismaken met het Krachtvoer materiaal.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project zijn verschillende activiteiten uitgevoerd om regionale begeleiders en docenten bekend te maken met het lespakket Krachtvoer. Er is een informatie- en verdiepingsbijeenkomst voor regionale begeleiders opgezet en uitgevoerd. Hieraan hebben 15 mensen deelgenomen. Tijdens de informatiebijeenkomst werd de samenhang met andere interventies over voeding voor het vmbo toegelicht. Tevens is een informatiebijeenkomst voor docenten Gezondheidszorg & Welzijn opgezet en uitgevoerd. Hierbij waren 11 docenten van 8 scholen aanwezig. Deze scholen gaan het komende schooljaar aan de slag met Krachtvoer. In totaal hebben 50 vmbo klassen van 27 scholen gratis kennis kunnen maken met Krachtvoer.

De ontwikkelde draaiboeken voor de verschillende bijeenkomsten zullen tijdens de landelijke implementatie worden gebruikt. Krachtvoer is door het CGL erkend als theoretisch goed onderbouwd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om de landelijke implementatie van Krachtvoer te stimuleren wordt een informatiebijeenkomst en een verdiepingsbijeenkomst voor regionale begeleiders ontwikkeld en georganiseerd. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt de samenhang tussen verschillende lespakketten voor het voortgezet onderwijs over voeding, waaronder Krachtvoer, en de implementatie hiervan gepresenteerd. Tijdens de verdiepingsbijeenkomst voor regionale begeleiders ligt de nadruk op het oefenen met vaardigheden die nodig zijn bij de begeleiding van voortgezet onderwijs scholen bij de implementatie van lespakketten over voeding, waaronder Krachtvoer. Deze bijeenkomst is een doorontwikkeling van de bijeenkomsten die zijn ontwikkeld in het proefimplementatie project (ZonMw projectnummer 63200011).

Ook wordt er een informatiebijeenkomst voor docenten Gezondheidszorg en Welzijn ontwikkeld en georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het belang van gezond eetgedrag van jongeren, de effectiviteit van Krachtvoer, de uitvoering van Krachtvoer in de praktijk en het creëren van draagvlak in de school en bij de schoolleiding.

Door de implementatieactiviteiten te richten op zowel regionale begeleiders als docenten Gezondheidszorg en Welzijn kunnen meer vmbo scholen worden bereikt. Als extra stimulans krijgen 50 vmbo klassen de mogelijkheid om gratis het Krachtvoer lesmateriaal te werken. Deze klassen moeten begeleid worden door een regionale begeleider of docent Gezondheidszorg en Welzijn die de informatiebijeenkomst hebben bijgewoond.

Ter ondersteuning van de implementatieactiviteiten wordt een pr- en communicatieplan ontwikkeld gericht op de communicatie naar scholen, regionale begeleiders (GGD’en, onderwijsadviesbureaus, diëtisten) en gezondheidsbevorderende instellingen en fondsen. Ook wordt een brochure ontwikkeld voor regionale begeleiders.

In de ontwikkeling en uitvoering van de implementatieactiviteiten wordt nauw samengewerkt met het Voedingscentrum, de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Windesheim. Daarnaast worden mogelijkheden tot samenwerking verkend met andere gezondheidsbevorderende instellingen en fondsen die lespakketten aanbieden aan het voortgezet onderwijs op het gebied van voeding. Ook zal worden afgestemd met de betrokkenen van het deelconvenant school van het Convenant Gezond Gewicht.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website