Projectomschrijving

Veel mensen met een geestelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking hebben moeite om aansluiting te vinden bij hun omgeving. In dit project is geprobeerd de sociale participatie van deze kwetsbare mensen te bevorderen. Dat gebeurde in vier wijken in Brabant. De hulpvraag en de rol van de kwetsbare burger zelf was het uitgangspunt. Samenwerking tussen professionals (uit onder meer GGZ, thuiszorg en ouderenzorg) vormde de basis van het project. Gezamenlijk hebben de professionals nieuwe activiteiten en methoden ontwikkeld om kwetsbare mensen te helpen bij het vinden van aansluiting.

In de praktijk bleek de wijkgerichte samenwerking vaak lastig. Professionals waren na 2 jaar minder positief over de samenwerking, maar stonden nog steeds achter de werkwijze. Succesfactoren waren onder andere: pioniersmentaliteit van het team, sterk leiderschap, kennis van de wijk en organisatorische/financiële ruimte voor innovatie. Het project bereikte 101 kwetsbare mensen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website