Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ongevalcijfers geven Consument en Veiligheid voldoende reden om preventie van ongevallen bij kinderen (0-4 jaar) prioriteit te geven. Een specifieke risicogroep zijn allochtone kinderen. Determinanten, die hierbij een rol spelen, zijn de fysieke omgeving en een lagere effectiviteit van preventieve zorg. Veiligheidsvoorlichting is al jaren ingebed in de jeugdgezondheidszorg. Intermediaire organisaties op lokaal en regionaal niveau verwachten van Consument en Veiligheid ondersteuning van hun activiteiten op landelijk niveau (massamediaal). Sinds 1997 voert Consument en Veiligheid jaarlijks een kinderveiligheidscampagne uit, die bestaat uit een massamediale component, persoonlijke voorlichting door intermediairs en acties met commerciële partners, die in hun eigen setting participeren in de campagne. Het bereik van de campagne is hoog. Uit de evaluatie blijkt dat het veiligheidsbewustzijn van ouders is vergroot, zij vaker actief op zoek gaan naar informatie en positief staan t.a.v. preventieve maatregelen. De participatie van intermediairs, met name de OKZ, is hoog. Intermediairs met als doelgroep allochtonen blijven hierbij achter.

In september 2000 is de campagne “Giftige verleiders” van start gegaan met als thema het voorkomen van vergiftigingen. Vergiftiging is een typisch ongeval van kinderen: 62% van alle ziekenhuisopnamen en 66% van alle spoedeisende hulpafdelingen betreffen kinderen in de leeftijd 0-4 jaar. De communicatieboodschap is gebaseerd op toedrachtsonderzoek, dat in 1999 is verricht en de belangrijkste determinanten in kaart brengt.

In september 2002 willen we de campagne Giftige Verleiders continueren voor de algemene doelgroep (ouders met jonge kinderen) en daarnaast de campagne een verdieping geven, gericht op de doelgroep allochtonen. Deze verdieping bestaat uit een massamediale campagne via de media en settings voor allochtonen en uit het ontwikkelen en implementeren van een voorlichtingsprogramma voor voorlichters in eigen taal en cultuur en opvoedingsondersteuning. Materialen en methoden worden ontwikkeld in samenwerking met het werkveld. De campagne wordt begeleid doelgroeponderzoek, pretesten en evaluatieonderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website