Projectomschrijving

Kennissynthese: Ouderen en het zelfgekozen levenseinde
 
Vraagstuk

De problematiek rond ouderen met een wens hun leven te beëindigen staat al jaren op de publieke agenda. Daarbij worden begrippen niet altijd eenduidig gehanteerd en is er sprake van kennisversnippering. Voor hulp bij levensbeëindiging moet volgens de wet sprake zijn van ondraaglijk lijden bij een medisch classificeerbare aandoening. Wat is er bekend over doodswensen en wat kenmerkt het publieke debat?

Onderzoek

In het publieke debat gaat het bij de bedoelde wens tot levensbeëindiging om de term 'voltooid leven'. In een literatuuronderzoek is nagegaan welke kennis er over dit onderwerp voorhanden is.

Uitkomst

Ongeveer 1 op de 7 ouderen heeft 'wel eens' doodswensen of –gedachten en 1 op de 30 ouderen heeft een actuele wens, bijvoorbeeld vanwege eenzaamheid. De meeste ‘voltooid leven-verzoeken’ worden door artsen afgewezen; ook artsenorganisatie KNMG is niet voor hulp bij levensbeëindiging zonder onderliggende aandoening. Intussen willen wel steeds meer Nederlanders zelf beschikken over het eigen doen en laten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website