Projectomschrijving

Kennissynthese over geïnformeerde keuzes en preventie

Vraagstuk

Zelf kiezen voor een zorgverlener of behandeling, een eigen keuze maken voor prenatale screening of een preventief medisch onderzoek, het wordt als steeds belangrijker gezien. Het past in een trend naar meer autonomie en eigen verantwoordelijkheid van burgers. Wat is de wetenschappelijke stand van zaken rond processen die tot geïnformeerde keuzes leiden? En wat is in de praktijk nodig is om die keuzes te ondersteunen?

Onderzoek

Na een schets van de veranderende visie op preventie en het belang van het maken van weloverwogen keuzes over gezondheid, is kennis bijeengebracht over hoe mensen keuzes maken en informatie verwerken.

Uitkomst

De resultaten van de kennissynthese zijn neergelegd in ‘Wat beweegt de kiezer? Over de betekenis van weloverwogen en geïnformeerde keuzes voor gezondheid en preventie ’ (Daniëlle Timmermans, juni 2013). Kennis over keuzeprocessen, keuzestrategieën en hoe mensen omgaan met informatie over gezondheidsrisico’s, leidt tot conclusies over beleid en onderzoek dat geïnformeerde keuzes bevordert.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website