Projectomschrijving

Kennissynthese chlamydiapreventie: aanbevelingen voor verbetering

Vraagstuk

Chlamydia kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Deze seksueel overdraagbare aandoening komt relatief vaak voor onder jongeren tot 25 jaar. De huidige aanpak voor de preventie van chlamydia blijkt onder deze doelgroep niet voldoende effectief. Wat is de gedragswetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot chlamydiapreventie? Is die kennis beter te verbinden met de ervaringen in het veld?

Onderzoek

Met literatuuronderzoek en een veldverkenning is gewerkt aan aanbevelingen voor gedragswetenschappelijk onderzoek naar chlamydiapreventie, voor mogelijke interventies en voor de implementatie daarvan.

Uitkomst

Van het Nederlandse aanbod is slechts een beperkt aantal interventies (in theorie) werkzaam. Alleen Lang Leve de Liefde is erkend als ‘effectief’. In de literatuur zijn aanknopingspunten gevonden voor verbetering. Stakeholders wijzen onder meer op het belang van het verbinden van primaire en secundaire preventie en aandacht voor bereik en implementatie van interventies. Een rapport vat de aanbevelingen samen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website