Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om effectief beleid te kunnen voeren ten aanzien van de preventie van alcoholmisbruik en drugsgebruik, is kennis nodig over de effectiviteit van bestaande maatregelen en interventies. Daarnaast is het belangrijk om aan te geven welke kennis er nu (nog) ontbreekt als het gaat om (1) de effectiviteit van interventies en maatregelen en (2) de implementatie van effectieve dan wel veelbelovende interventies en maatregelen. ZonMw heeft het Trimbos-instituut en het IVO gevraagd een gezamenlijke subsidieaanvraag in te dienen voor het uitvoeren van een kennissynthese over de preventie van alcoholmisbruik en drugsgebruik. Deze kennissynthese zal op verzoek van Zonmw in twee aparte delen opgeleverd worden; één deel over alcohol- en drugsgebruik bij jeugdigen (Trimbos-instituut) en één deel over alcohol- en drugsgebruik bij volwassenen (IVO).

 

Doelstellingen van deze kennissynthese zijn:

1. Het schetsen van de problematiek ten aanzien van alcoholmisbruik en drugsgebruik: prevalentie; determinanten; gevolgen voor het individu, de directe sociale omgeving en de maatschappij.

 

2. Het geven van een overzicht van effectieve interventies en beleidsmaatregelen gericht op de preventie van alcoholmisbruik en drugsgebruik. In dit overzicht zullen resultaten van nationale en internationale studies worden opgenomen.

 

3. Het beschrijven van de belangrijkste partijen die betrokken zijn bij (1) de beleidsvorming rondom de preventie van alcoholmisbruik en drugsgebruik en (2) de ontwikkeling en implementatie van interventies en maatregelen ter preventie van alcoholmisbruik en drugsgebruik.

 

4. Aangeven welke lacunes er zijn in bewezen effectieve interventies en maatregelen en welke implementatievragen er nog niet beantwoord zijn als het gaat om preventie van alcoholmisbruik en drugsgebruik.

 

5. Het komen tot een prioritering van onderzoeksvragen en implementatie-mogelijkheden van interventies en maatregelen ter preventie van alcoholmisbruik en drugsgebruik.

 

Voor het uitewerken van deze doelstellingen zal gebruik worden gemaakt van de (inter)nationele literatuur, maar ook van interviews met sleutelfiguren uit het veld en expertmeetings. Doel is om informatie uit onderzoek te combineren met informatie uit beleid en praktijk. Het aansluiten bij en het betrekken van deze twee werkvelden bij het prioriteren van onderzoeks- en implementatievragen is daarom van groot belang. Op deze manier wordt de informatie die is verkregen uit (internationaal) onderzoek en rapporten voorzien van de (Nederlandse) beleids- en praktijkcontext; de context waarin de resultaten uiteindelijk zullen moeten worden opgenomen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website