Projectomschrijving

Implementatie van effectieve preventie van depressie en ziekteverzuim

Vraagstuk

Re-integratie van medewerkers die verzuimen door depressieve klachten blijkt nog altijd zeer moeizaam. Een preventieve strategie is effectiever. Een gerandomiseerde studie, uitgevoerd binnen de bedrijfsgezondheidszorg, liet zien dat het mogelijk is om medewerkers met een verhoogd risico te identificeren. Vroegtijdige interventie kan langdurig ziekteverzuim en depressie inderdaad voorkomen.

Onderzoek

In dit implementatieproject is een landelijk symposium georganiseerd en vond een procesevaluatie met de betrokken partijen plaats. Ook zijn artikelen geschreven voor arbo-professionals, behandelaars en beleid.

Uitkomst

De interventie is aangemeld bij het Centrum Gezond Leven. Voor een verdere implementatie is het van belang om aandacht te schenken aan ethische dilemma’s bij vroegtijdige opsporing en interventie van depressie in deze setting. Om van reactief meer proactief te gaan werken, hebben professionals behoefte aan gerichte training. Bijvoorbeeld de training ‘Proactieve Werkwijze’ uit het implementatieproject

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website