Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

et kennisnetwerk is bedoeld om de uitwisseling van wetenschappelijke kennis en good practice

te stimuleren tussen onderzoekers, beleidsmakers en uitvoerders op het terrein van valpreventie.

In eerste instantie zullen projecten en initiatieven worden geïnventariseerd waarin zo veel mogelijk

beschikbare kennis wordt benut, die door uitvoerders en andere betrokkenen als succesvol worden

gezien en die overdraagbaar zijn. Door meer kennis en ervaring uit te wisselen willen we bereiken

dat echte good practice wordt toegepast, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gevalideerd

op effectiviteit. In het project wordt onder potentiële deelnemers geïnventariseerd welke relevante

projecten zij kennen, welke andere informatie ze ter beschikking hebben en tot welke kennis ze via

het netwerk toegang zouden willen hebben (beschikbare en benodigde kennis).

Ook wordt een demonstratiemodel geproduceerd van een platform voor de uitwisseling in de vorm

van een internetsite met toegang tot bestaande of nieuw te ontwikkelen databanken. Door middel van

een invitational conference, waarin de opzet van het kennisnetwerk wordt gepresenteerd, wordt

aandacht gegeven aan landelijke implementatie van de resultaten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website