Projectomschrijving

Landelijke introductie HPVkeuzehulp.nl

Vraagstuk

Hoe kunnen we de HPVkeuzehulp en onderzoeksresultaten verspreiden?

Onderzoek

Op HPVkeuzehulp.nl worden ouders persoonlijk begeleid bij het maken van een keuze over de HPV-vaccinatie van hun dochter. Deze aanpak leidde tot een beter geïnformeerde keuze en een hogere vaccinatiegraad dan de reguliere voorlichting. Het huidige onderzoek ging over de verspreiding van onderzoeksresultaten en inbedding van de keuzehulp in de reguliere nationale communicatie.

Uitkomst

Er zijn 4 publicaties en een proefschrift verschenen. Het proefschrift ontving de Public Health prijs van het Nederlands Congres Volksgezondheid en Zorg 2019. Ook zijn er 6 presentaties gehouden op (inter)nationale congressen. De keuzehulp is overgenomen door RIVM en vanaf 1 oktober 2019 opgenomen in de nationale communicatie. De landelijke inbedding van de keuzehulp ging gepaard met PR (o.a. factsheet, interviews, kamerbrief dd 23 sept 2019, nieuwsberichten). Voor het voortgezet onderwijs is er een lesprogramma ‘leren over vaccineren’ beschikbaar gekomen.

Uit dit project is een proefschrift voortgekomen, zie hiervoor de website van Maastricht University.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website