Projectomschrijving

De Joint Action for ECHIM stelt onder meer maatstaven (indicatoren) vast voor gezondheidsbeleid op Europees niveau. ECHIM staat voor European Community Health Indicators and Monitoring. Met deze ‘benchmark’ kunnen beleidsmakers betere beslissingen nemen op het gebied van preventief gezondheidsbeleid.

ECHIM is een Europees initiatief dat gestart is aan het eind van de jaren negentig. In voorgaande ECHIM-projecten lag de nadruk vooral op het selecteren en ontwikkelen van indicatoren: wat willen we precies meten en hoe? Het huidige project staat het gebruiken van de indicatoren centraal. Dat houdt in dat de landen werken aan het verbeteren van de gegevens waarmee de indicatoren berekend kunnen worden. Ook wordt er gewerkt aan het verspreiden van de indicatoren, bijvoorbeeld door middel van interactieve grafieken op websites. Zo kunnen de indicatoren Europese beleidsmakers ondersteunen op het gebied van de volksgezondheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website