Projectomschrijving

Hoe verbeteren we de mondgezondheid bij de jongste jeugd?

Vraagstuk

De mondgezondheid van de Nederlandse jeugd is traditioneel goed, maar sinds 2007 lijkt sprake van een licht verval. Bij bepaalde groepen is het er zelfs slecht mee gesteld. Ook blijkt 40% van de 2- en 3-jarigen nog niet naar de tandarts te gaan. Er zijn verschillende projecten om de zelfzorg en/of het tandartsbezoek te stimuleren. Hoe kan preventie bijdragen aan het verbeteren van de mondgezondheid bij de jongste jeugd?

Onderzoek

Een inventarisatie van bestaande activiteiten en een literatuurstudie werd gevolgd door een expertmeeting over een effectieve interventie om cariës bij jonge kinderen te verminderen of zelfs te voorkomen.

Uitkomst

De experts pleiten voor een interventie met een nadrukkelijke focus op gedragsbeïnvloeding van ouders, te beginnen als de kinderen tussen 0 en 1 jaar oud zijn. De interventie, in welke vorm dan ook, moet worden uitgevoerd door mensen die zowel deskundig zijn op het gebied van mondzorg als motiverende communicatie. De gewenste uitkomstmaat is het succesvol voorkomen van het ontstaan van cariës.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website