Projectomschrijving

Je Gezondheid in de Steigers

Voor veel bouwvakkers is het moeilijk om tot hun pensioen te blijven werken. Bouwvakkers die het werk niet meer aan kunnen, melden zich ziek, of gaan vervroegd met pensioen. Om langer doorwerken te stimuleren, is een programma ontwikkeld dat wordt geëvalueerd op haar effectiviteit op onder andere werkvermogen, kwaliteit van leven, bevlogenheid, bewegingsapparaatklachten en hersteltijd. Het programma bestond uit  (1) twee bezoeken van de fysiotherapeut voor advies over werkhouding en werkbelasting, (2) een pauze-werk tool voor de bewustwording over de verwachte vermoeidheid aan het einde van de werkdag, en (3) twee groepstrainingen voor het vergroten van de invloedssfeer. Vragenlijsten voor, tijdens en na het programma zijn uitgezet bij werknemers die de interventie volgen (interventiegroep) en bij werknemers die het programma niet volgens (controle groep). Van de 293 werknemers die meededen aan het onderzoek, volgden 171 werknemers het programma.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website