Projectomschrijving

Een rekeninstrument voor intersectorale kosten en baten van preventie

Vraagstuk

Veel activiteiten gericht op preventie in de zorg hebben ook gevolgen voor andere sectoren, zoals sociale zaken, arbeid, justitie en onderwijs. Is het mogelijk deze zogeheten ‘intersectorale kosten en baten’ van preventie inzichtelijk te maken? Beleidsmakers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en wetenschappers kunnen deze informatie gebruiken om meer te weten te komen over de opbrengsten van preventie.

Onderzoek

Een literatuurstudie en interviews met experts leidde tot een overzicht van alle relevante intersectorale kosten en baten. Daaruit kwam een concept-rekeninstrument voort om deze kosten en baten vast te stellen.

Uitkomst

Het rekeninstrument is toegepast op een echt voorbeeld, namelijk preventie van psychische aandoeningen bij kinderen met ouders met psychische of verslavingsproblemen. Zowel de toepassing op deze casus als suggesties van experts laat zien dat de bruikbaarheid van het instrument mede wordt bepaald door de mate waarin de kostprijseenheden zijn afgestemd op gebruikelijke meeteenheden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website