Projectomschrijving

Een keuzepakket met tools voor integraal gezondheidsbeleid in de praktijk

Vraagstuk

Het integrale beleids- of samenwerkingsproces roept vaak vragen op. Hoe krijg ik draagvlak, hoe maak ik goede beleidskeuzes en hoe werk ik samen met een andere sector? De afgelopen jaren zijn steeds meer tools beschikbaar gekomen die helpen om dat soort vragen te beantwoorden en integraal werken te ondersteunen. Er is echter geen goed overzicht van deze tools, waardoor deze onvoldoende benut worden.

Onderzoek

In dit project is een keuzepakket samengesteld met een selectie van beschikbare tools voor integraal werken. Het pakket kwam tot stand na gesprekken met het veld en landelijke (gezondheids)organisaties.

Uitkomst

De tools in het keuzepakket zijn behulpzaam om kennis te genereren over integraal werken. Ze bieden handelingsperspectieven bij integraal werken in het lokale en regionale veld. Denk aan het maken van beleidskeuzes, zicht krijgen op draagvlak, reflectie op samenwerking of het bieden van denkkader. De toepassing van tools is afhankelijk van de lokale of regionale vragen, behoeften en mogelijkheden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website