Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Influenza en de complicaties die deze ziekte met zich meebrengt vormen een belangrijk gezondheidsprobleem voor ouderen. Sinds kort behoren ouderen dan ook tot de groepen op wie influenzavaccinatie zich richt. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit een belangrijk hulpmiddel is bij het voorkomen van de complicaties van influenza. In dit onderzoek wordt vastgesteld in hoeverre deze preventiemaatregel allochtone ouderen bereikt en of dit verschilt van het bereik onder autochtone ouderen. Tevens wordt vastgesteld wat redenen zijn dat allochtone ouderen niet zijn gevaccineerd, en of deze redene verschillen van die van autochtone ouderen. Hiertoe worden twee deelonderzoeken uitgevoerd: (1) een analyse van gegevens verzameld in huisartspraktijken en (2) interviews met ouderen. De resultaten uit dit onderzoek leveren aangrijpingspunten op om het bereik van influenzavaccinatie bij allochtone ouderen te verbeteren. Deze aangrijpingspunten worden uitgewerkt in een protocol voor de huisarts.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website