Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project wil verbetering brengen in de verloskundige zorg aan allochtone zwangere vrouwen door de communicatie tussen de verloskundige en de allochtone vrouw te verbeteren. Hiervoor wordt een cd-rom ontwikkeld. Deze cd-rom wordt ontwikkeld in samenwerking met verloskundigen en allochtone vrouwen. Het bevat vertalingen in 12 talen van de meest voorkomende vragen en blokken informatie tijdens een consult. Een implementatiewijzer geeft aanwijzingen voor het invoeren van de cd-rom in de praktijk. Ook voorziet het project in betere verspreiding van bestaande informatie over allochtonen binnen de verloskundige zorg.

 

Een voorbeeld van toepassing van de cd-rom:

Mevrouw A. is 5 maanden zwanger en komt voor de derde maal voor controle bij haar verloskundige. Ze is Turkse en spreekt gebrekkig Nederlands.

De verloskundige start de cd-rom op en kiest voor de Turkse taal. Op haar computerscherm ziet zij een aantal keuzemenu’s. Ze kiest voor de optie ‘controle’.

Zij vraagt zelf in het Nederlands hoe het gaat. Mevrouw A. geeft aan dat het goed gaat, maar dat er wel klachten zijn. Het blijkt moeilijk exact duidelijk te maken wat de klachten zijn. Nu wordt de cd-rom gebruikt.

De verloskundige klikt op haar scherm de vraag ‘welke klachten heeft u?’ aan. Deze vraag wordt vervolgens in het Turks aan mevrouw A gesteld door een geluidsfragment. Vervolgens laat de computer een serie klachten horen waarop mevrouw A ja of nee kan schudden. Bij een ‘ja’ kan de verloskundige dieper op de klacht ingaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website