Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het relatieve aantal adolescenten dat de voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen is schrikbarend laag. Op basis van de huidige cijfers wordt geschat dat rond 2015 één op de vijf adolescenten kampt met overgewicht. Deze lage niveau's van lichamelijke activiteit onder de jeugd kunnen grote gevolgen hebben voor de maatschappelijke gezondheid, zowel op de korte als op de lange termijn. Derhalve is het promoten van lichamelijke activiteit in adolescenten een prioriteit voor de maatschappelijke gezondheid. De vele initiatieven die worden ondernomen om adolescenten meer actief te krijgen lijken over het algemeen niet effectief op de langere termijn. Wellicht omdat de interventies maar relatief kort lopen en veel initiatief bij ouders en adolescenten leggen. Het huidige onderzoek evalueert de effecten van een fysieke aanpassing van de omgeving op de mate van lichamelijke activiteit van 12 tot 18 jarige adolescenten van VMBO-scholen. De effectiviteit van de fysieke aanpassingen wordt geëvalueerd in een niet-gerandomiseerde studie. In totaal zal een groep van 2400 kinderen van 8 VMBO scholen gelegen zijn in achterstandsbuurten aan het onderzoek deelnemen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de gegevens verzameld op de VMBO scholen is gebleken dat de nabijheid van een Krajicek playgrounds positief is geassocieerd met het beweeggedrag van VMBO scholieren. We hebben echter geen significant verschil gevonden tussen de fitheid van VMBO scholieren die in de nabijheid van een Krajicek playground wonen en scholieren die dat niet doen. Dit zou kunnen betekenen dat de positieve impact van Krajicek Playgrounds niet voldoende is om een verschil in lichamelijke fitheid te bewerkstelligen.

Naast de gegevens verzameld op VMBO scholen is er ook gekeken naar het verschil in gebruik en lichamelijke activiteit van jongeren op Krajicek playgrounds versus reguliere sportveldjes middels observaties. De resultaten geven aan dat Krajicek playgrounds minder vaak leeg (geen kinderen aanwezig) staan, drukker bezocht worden en dat kinderen op deze veldjes actiever aan het bewegen zijn. Hieruit kan beredeneerd worden dat een Krajicek playground geplaatst in een achterstandswijken waar beweegmogelijkheden beperkt zijn, het beweeggedrag van kinderen in de periode na school en in het weekend ten goede kan komen.

 

De resultaten uit beide datasets geven aan dat Krajicek playgrounds het beweeggedrag van VMBO scholieren uit achterstandswijken, maar ook kinderen in het algemeen, positief kunnen beïnvloeden. Doordat het openbare playgrounds zijn en deze niet gebonden zijn aan schooluren hebben ze de potentie om een grote groep jongeren te bereiken. Met name in achterstandswijken waar beweegmogelijkheden vaak beperkt zijn, kunnen ze jongeren een veilige en aantrekkelijke omgeving bieden waar ze kunnen sporten en spelen. Omdat de Krajicek playgrounds kosteloos in gebruik zijn en de mogelijkheid bestaat er sportmateriaal te lenen hoeft geld geen beperking te zijn voor jongeren om mee te doen aan sportactiviteiten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het relatieve aantal adolescenten dat de voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen is schrikbarend laag. Op basis van de huidige cijfers wordt geschat dat rond 2015 één op de vijf adolescenten kampt met overgewicht. Deze lage niveau's van lichamelijke activiteit onder de jeugd kunnen grote gevolgen hebben voor de maatschappelijke gezondheid, zowel op de korte als op de lange termijn. Derhalve is het promoten van lichamelijke activiteit in adolescenten een prioriteit voor de maatschappelijke gezondheid. De vele initiatieven die worden ondernomen om adolescenten meer actief te krijgen lijken over het algemeen niet effectief op de langere termijn. Wellicht omdat de interventies maar relatief kort lopen en veel initiatief bij ouders en adolescenten leggen. Het huidige onderzoek evalueert de effecten van een fysieke aanpassing van de omgeving op de mate van lichamelijke activiteit van 12 tot 18 jarige adolescenten van VMBO-scholen. De effectiviteit van de fysieke aanpassingen wordt geëvalueerd in een niet-gerandomiseerde studie. In totaal zal een groep van 2400 kinderen van 8 VMBO scholen gelegen zijn in achterstandsbuurten aan het onderzoek deelnemen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is met de huidige verzamelde data een analyse gedaan naar de motorische en fitheidsontwikkeling van jongeren. Dit in vergelijking met de ontwikkeling volgens de 'norm'. Hieruit blijkt dat jongeren in de puberteit qua ontwikkeling achterlopen op hetgeen te verwachten zou zijn. Het artikel wat hieruit voortkomt is aangeboden aan een peer reviewed tijdschrift.

 

Naast bovenstaande analyse zijn er nog additionele metingen verricht op speelplekken in verschillende steden en woonbuurt. Hierin zijn diverse speelplekken gematcht (n=30) en gelijktijdig geobserveerd. Resultaten hieruit bieden inzicht in de optimale speelplek en de mate van activiteit op deze plekken. Resultaten worden momenteel verwerkt in een artikel.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The goal of the proposed study is to double the levels of the daily physical activity (PA) in adolescents living in deprived urban neighborhoods through alterations of the infrastructural PA environment. This goal is important as only 1 out of 4 Dutch adolescents meets the minimal required dose of daily physical activity (PA). With the current low levels of PA in adolescents, the presently seen health problems associated with a lack of PA will only increase in the near future. Thereby, strategies that effectively improve PA levels in adolescents are important for society as a whole.

 

The physical environment plays a crucial role for the promotion and maintenance of an active lifestyle. Especially in deprived urban neighborhoods this poses a serious problem as PA possibilities are constrained by the infrastructural environment. Whereas the inhabitants of such neighborhoods consists of the population with the lowest PA levels.

 

The aim of the proposed study is to gain insight into the short and long term effects of altering the infra-structural environment of schools' playgrounds in deprived in neighbourhoods, on physical activity levels in 12-18 year old adolescents. This will be achieved through a prospective study with a follow-up of two school years in a group of about 1,200 adolescents from 4 secondary schools. This follow-up period gives us the ability to establish short-term (novelty) effects of the environmental changes on PA levels, as well as any (sustained) effects on the longer term. Two of the participating schools will be ‘fitted’ with a ‘Krajicek” playground.

 

The primary outcome measure of this proposed study is the percentage of adolescents meeting the NNGB. These will be calculated from objective measurements with accelerometers, combined with data derived form questionnaires and playground observations.. Secondary outcome measures include factors related to health, as well as qualitative factors related to daily PA.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website