Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De GRIP&GLANS (G&G) cursussen zijn gericht op het verbeteren van zelfmanagementvaardigheid en welbevinden van 55-plussers. In dit project is een nieuwe variant van G&G ontwikkeld en geëvalueerd. Deze nieuwe variant “GRIP&GLANS met elkaar” is gericht op empowerment van informele groepen en bestaat uit 7 bijeenkomsten in 9 weken en een terugkombijeenkomst na 3 maanden. “G&G met elkaar” richt zich niet alleen op persoonlijke empowerment, maar vooral op het versterken van de groep als geheel. Gedurende dit project is “G&G met elkaar” ontwikkeld en hebben 10 groepen de nieuwe interventie volledig gevolgd. Zij zijn begeleid door duo’s getrainde vrijwilligers. Samenwerking met actieve leden van (ouderen)organisaties was belangrijk om de doelgroep te bereiken. Vooral als zij persoonlijk mensen uit hun netwerk benaderden en er contact was met een groepslid dat voor zichzelf en de groep een meerwaarde zag, leidde dit tot deelname. Uit de evaluaties blijkt dat deelnemers meer zelfmanagementvaardigheid en welbevinden, en minder eenzaamheid hebben ontwikkeld. Groepsempowerment bleek uit meer sociale steun, meer sociale cohesie, het ontstaan van een sociale band en meer gezamenlijke activiteiten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het eerste doel van het project, nl. het ontwikkelen van strategieën om informele netwerken van ouderen te bereiken voor GRIP&GLANS met elkaar, heeft opgeleverd dat succesvolle strategieën zich richten op: 1) de inhoud, waarbij het betrekken van de doelgroep bij het formuleren van de meerwaarde van de interventie essentieel is; 2) de juiste organisaties, met name verenigingen, groepswonen voor ouderen en dorpsorganisaties, in tegenstelling tot wijk-, zorg- en welzijnsorganisaties; 3) de juiste kanalen, met name de persoonlijke benadering, veel meer dan de publieke benadering, en 4) de juiste rollen: direct persoonlijk contact met een woordvoerder/groepslid van het informele netwerk, die zelf de meerwaarde ziet voor de groep waar hij/zij deel van uitmaakt. Het tweede doel van het project, nl. de evaluatie van “GRIP&GLANS (G&G) met elkaar”, heeft opgeleverd dat de deelnemers van de 10 groepen die de interventie hebben gevolgd op individueel niveau meer zelfmanagementvaardigheid en welbevinden, en minder eenzaamheid ontwikkelden. Op groepsniveau bleek de beoogde groepsempowerment te ontstaan: de meeste groepen ervoeren meer sociale steun en sociale cohesie, evenals een sterkere sociale band en ondernamen meer gezamenlijke activiteiten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Interventions have been developed to improve psychological well-being in older people, but three problems remain. First, reaching the target group is often difficult. Secondly, offering the interventions via formal organizations is relatively expensive. Third, individually-based interventions run the risk of leaving the individual without adequate communal support after the intervention has ended, which creates a problem of maintenance or sustainment of effects. The current project aims to find innovative solutions to these problems, by focusing on informal networks of older people, and making the improvement of psychological well-being a matter for and by older people themselves. The project is an idea of, and initiated by, representatives of the target group. The successful GRIP en GLANS (G&G) interventions (in English called GRIP and GLEAM (G&G) interventions) are being used as the basis for a new network-based methodology. This development will be done in close collaboration with representatives of the target group. The new network-based G&G intervention will be applied in 12 informal networks in the province of Groningen; trained volunteer peer coaches will assist the groups. Strategies to reach informal networks will be cooperatively developed with representatives of the target group, including a retired expert on social marketing and mass and social media. The process and effect evaluations will be set up to show whether this new empowerment strategy indeed improves psychological wellbeing, and whether it solves the problems of reach, costs and sustainment. A unique feature of the project is the up-front enthusiastic support by several relevant groups in the field.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website