Projectomschrijving

In eerder onderzoek is het leefstijlprogramma ‘Lively Legs’ ontwikkeld voor patiënten met een ‘open been’ (ulcus cruris). Verpleegkundigen begeleiden hierbij patiënten in de behandeling en helpen hen indien gewenst bij gedragsverandering. Het uiteindelijke doel van het programma is het verminderen van nieuwe beenwonden. Uit eerder onderzoek blijkt dat patiënten inderdaad meer gaan bewegen en minder wonddagen hebben. Implementatie gaat echter meestal niet vanzelf. Ook zou het programma mogelijk door verpleegkundigen van  de thuiszorg gegeven kunnen worden. Uit dit onderzoek (Implementing Lively Legs) blijkt echter de polikliniek dermatologie de voorkeur te hebben, vooral vanwege een hogere concentratie patiënten. Samenwerking met de thuiszorg is belangrijk om álle patiënten goede zorg te kunnen geven.  Een gemotiveerde en getrainde verpleegkundige die patiënten begeleidt en de regie heeft op het zorgproces is essentieel voor de uitvoering. Tevens zou de begeleiding niet als apart programma gepresenteerd moeten worden maar als onderdeel van reguliere zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website