Projectomschrijving

Beweeg je Buurt 2: omgeving stimuleert kinderen te bewegen

Vraagstuk

Gemeenten kunnen met gecombineerde maatregelen veel doen om het beweeggedrag van kinderen positief te beïnvloeden. Een beweegvriendelijke omgeving werkt stimulerend. Beweeg je Buurt 2 zocht uit welke beleidsmaatregelen om de omgeving aan te passen daadwerkelijk bijdragen aan meer bewegen van kinderen. Wat zijn de succesfactoren bij de ontwikkeling en implementatie van deze maatregelen?

Onderzoek

In vier gemeenten is onderzocht welke omgevingskenmerken samenhangen met het buitenspeel-, wandel- en fietsgedrag van kinderen. Daarbij zijn ook beleidsdocumenten geanalyseerd en buurtobservaties gedaan.

Uitkomst

Een aantal veranderingen in de omgeving hing samen met meer bewegen van kinderen: een aantrekkelijke omgeving en dito speelvoorzieningen en de aanwezigheid en kwaliteit van informele speelplekken. Barrières voor integraal beleid zijn onder meer het omzetten van beleid in concrete maatregelen in de wijk, en een gebrek aan tijd en middelen voor samenwerken tussen domeinen, ondanks de goede intenties daartoe.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website