Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De studie evalueert de effecten van een implementatiestrategie ter verbetering van preventieve

diabeteszorg in de huisartspraktijk. De strategie maakt gebruik van de door de Nederlandse Diabetes

Federatie ontwikkelde Diabetespas. De Diabetespas is een handzaam boekje waarin informatie over

diabetes staat en waarin resultaten van onderzoek kunnen worden bijgehouden. De Diabetespas is

hiermee een instrument dat ingezet wordt ter ondersteuning van een veranderd accent in de

diabeteszorg: van behandeling van een te hoge bloedsuiker naar monitoring en preventie van

complicaties. De studie richt zich op knelpunten en bevorderende factoren in huisartspraktijk en bij

diabeten ten aanzien van de preventieve diabeteszorg, waarbij de Diabetespas wordt ingezet. Deze

factoren worden verwerkt in de implementatiestrategie, waarna de effecten van invoering op het

niveau van de huisartspraktijk (gebruik, opvolgen van diabetesrichtlijnen) en op het patientenniveau

(gebruik, kennis, betrokkenheid, satisfactie, kwaliteit van leven) worden gemeten. De studie vindt

plaats in 40 huisartspraktijken met elk tenminste 20 patienten die na stratificatie voor

urbanisatiegraad en organisatie van de diabeteszorg at random worden verdeeld in interventie - en

controlegroep. De uitkomstmaten worden in een voor- en nameting bepaald. Evaluatie van het project

richt zich mede op de kosten van de implementatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website