Projectomschrijving

Het doel is de toeleiding van rokende ouders naar een effectieve telefonische stoppen-met-roken coaching. Binnen het project is de interventie structureel geborgd binnen het programma Rookvrij Opgroeien van het Trimbos-instituut. De interventie, die we nu ‘Rookvrije Ouders’ noemen, maakt onderdeel uit van alle communicatie uitingen rondom Rookvrij Opgroeien (website, interventiemateriaal, voorlichting richting professionals etc.). Om een sterke infrastructuur te waarborgen is er een expertteam opgericht met vertegenwoordigers van o.a. de Sectie Kinderlongartsen, de Vereniging voor Longverpleegkundigen, de JGZ, GGD en Astmaklinieken. Samen met het expertteam hebben we draagvlak voor de interventie gecreëerd onder gezondheidsprofessionals. Tijdens het project hebben 370 professionals via het netwerk van het expertteam materialen ontvangen over Rookvrije ouders. Uit interviews met de professionals komt naar voren dat ze de interventie van belang vinden en hier tevreden over zijn. Echter niet alle professionals wijzen actief door. In een vervolgproject wordt verder gewerkt aan de implementatie van Rookvrije Ouders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website