Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het programma van Levensvaardigheden, een lesprogramma voor het voortgezet onderwijs gericht op sociaal emotionele vaardigheden, is aangepast naar de zogenoemde 'modulaire aanpak'. Deze aanpak is ontwikkeld naar aanleiding van behoefteonderzoek onder scholen en sluit beter aan bij de behoeften en mogelijkheden van docenten en leerlingen. Met de modulaire aanpak kunnen scholen nu zelf bepalen wanneer ze met welk onderdeel van Levensvaardigheden aan de slag gaan. Nieuw daarbij is ook een programma voor ouderparticipatie, voor alle schooltypes.

 

Het opdelen van het programma in verschillende onderdelen, de zogenoemde modulaire aanpak, biedt leerkrachten en leerlingen de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de lessen van Levensvaardigheden.

Het lesprogramma Levensvaardigheden is een samenwerkingsproject van drie instituten: de Haagse Hogeschool, TNO en CBO en mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelen van dit VIMP-project waren de implementatie mogelijkheden van het lesprogramma Levensvaardigheden op het vmbo te vergroten en door middel van de toevoeging van een module ouderparticipatie de integrale aanpak van het lesprogramma te bewerkstelligen.

Gerealiseerd zijn een:

- Een modulaire aanpak Levensvaardigheden: het oorspronkelijke lesprogramma en training is opgesplitst in modules die separaat kunnen worden gegeven/gevolgd.

- Een ouderprogramma is ontwikkeld door de Haagse Hogeschool

- Een communicatiestrategie is ontwikkeld, middels welke deze modulaire aanpak met een programma voor ouderparticipatie binnen Levensvaardigheden naar GGD’en, scholen, leerlingen/ouders en andere geïnteresseerde partijen gecommuniceerd kan worden. Informatie is verspreid via presentaties, de website, folder, sociale media etc.

Uit interviews werd duidelijk dat de economische crisis en de ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland het implementatie proces van Levensvaardigheden gehinderd hebben.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze VIMP-aanvraag behelst een Implementatieprotocol, waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen:

 

a) Plan voor een communicatiestrategie

Een plan voor een communicatiestrategie gericht op de communicatie naar GGD’en, scholen, leerlingen, ouders en andere geïnteresseerde partijen over de inhoud en effecten van het programma Levensvaardigheden. Verondersteld wordt dat hiermee de bekendheid van (de modulaire aanpak en het programma voor ouderparticipatie van) Levensvaardigheden zal worden vergroot en daarmee ook de belangstelling voor het programma. Een onderdeel in deze communicatiestrategie zal zijn een Informatiebijeenkomst voor GGD’en, docenten vmbo en andere geïnteresseerden van één dagdeel, waarin de modulaire aanpak en het aanvullende programma voor ouderparticipatie van het programma Levensvaardigheden gepresenteerd wordt.

 

b) Een modulaire aanpak van het lesprogramma Levensvaardigheden

Het huidige programma Levensvaardigheden uit een heel omvangrijk totaalpakket voor zowel leerlingen als docenten en daarom zou een laagdrempelige start van het geheel de implementatie kunnen bevorderen. Een aanbod van het basisprogramma Levensvaardigheden, bestaande uit een modulaire aanpak zou een bredere verspreiding van het programma kunnen bevorderen. Daartoe wordt het huidige lesmateriaal en de opzet van de docententraining opgesplitst (waarbij de scholen kunnen kiezen voor het verspreiden van de huidige training over meerdere dagen). Middels focusgroepgesprekken met docenten van vmbo-scholen, zal de inbreng van het onderwijs bij deze ontwikkeling worden meegenomen, zodat deze aanpak aansluit op de wensen en behoeftes van de doelgroep.

 

c) Programma voor ouderparticipatie

Een extra aanvulling op de modulaire aanpak is het uitbreiden van het materiaal met een programma voor ouderparticipatie. Het huidige Levensvaardigheden programma vindt plaats in één leefgebied van de jongere, namelijk school. Voor het aanleren van nieuwe vaardigheden is het echter belangrijk om dit gedrag aan te leren in meerdere leefgebieden. Belangrijke onderdelen hierin zullen zijn:(het adequaat toepassen van) de gedragsregels en omgangsvormen die ouders hanteren en belangrijk vinden. Met dit programma kunnen scholen ouders op diverse manieren informeren en betrekken bij Levensvaardigheden.

 

Het doel van deze project-aanvraag:

Belangrijkste doelen van deze voorgestelde VIMP zijn de implementatie mogelijkheden van het lesprogramma Levensvaardigheden op het vmbo vergroten en door middel van de toevoeging van een module ouderparticipatie de integrale aanpak van het lesprogramma vergroten.

Daartoe zal er:

- Vanaf september 2012 een modulaire aanpak Levensvaardigheden beschikbaar zijn, met daarin opgenomen een apart programma voor ouderparticipatie.

- Vanaf september 2012 een communicatiestrategie ontwikkeld zijn, middels welke deze modulaire aanpak met een programma voor ouderparticipatie binnen Levensvaardigheden naar GGD’en, scholen, leerlingen/ouders en andere geïnteresseerde partijen gecommuniceerd zal worden. Hiertoe zal naast informatie via website, folder, sociale media etc. ook een bijeenkomst voor GGD-en, docenten vmbo en andere geïnteresseerden behoren.

 

 

Toekomstige gebruikers zullen zijn:

1) GGD’-medewerkers

De functionarissen gezondheidsbevordering van GGD’en spelen een belangrijke rol in het uitzetten van interventies op scholen. Hen wordt gevraagd de modulaire aanpak actief te communiceren onder specifiek vmbo-scholen en ook andere vo-scholen in hun regio.

 

2) Vmbo leerlingen en docenten

Er zijn ruim 646 voortgezet onderwijs scholen in Nederland. In het schooljaar 2010/2011 volgden 127.272 leerlingen een vmbo-opleiding.

Met vmbo-docenten zullen tijdens de uitvoer van de VIMP focusgroepgesprekken plaatsvinden, zodat deze aanpak aansluit op de wensen en behoeftes van de doelgroep.

 

3) Alle overige VO scholen

Uiteraard is een modulaire aanpak ook geschikt voor andere schoolniveaus van het voortgezet onderwijs.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website