Projectomschrijving

SMARTsize: bewust leren omgaan met portiegroottes

Vraagstuk

In een eerder project (ZonMw-project 121020019) is SMARTsize ontwikkeld, een evidence-based interventie om af te vallen via zelfmanagement en het bewust omgaan met portiegroottes. Voor deelnemers is er een boek en een kookcursus. Het programma maakt gebruik van 32 gedragsstrategieën gericht op ‘portiecontrole’, die geselecteerd zijn op basis van empirisch onderzoek.

Onderzoek

In dit project zijn professionals getraind om te werken met het programma. De implementatie is gevolgd bij 30 professionals; zij zijn geïnterviewd. In een patiëntenpanel is gesproken over ervaringen met SMARTsize.

Uitkomst

SMARTsize is succesvol geïmplementeerd door diëtisten, gewichtsconsulenten en POH’s. Het programma voorziet in een behoefte om evidence-based gedragsstrategieën toe te passen. Aandachtspunt is nog de vergoeding van de kookcursus. Voor diëtisten en gewichtsconsulenten is SMARTsize goed in te passen in hun huidige werkzaamheden, voor POH’s is dit wat lastiger, gezien de beperkte tijd die zij hebben.

Vervolg

In 2020 is het project 'SMARTsize-4All' gestart. Het doel van dit implementatieproject is om SMARTsize-4ALL te implementeren in wijken en de eerstelijnsgezondheidszorg door diëtisten die zijn aangesloten bij  het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website