Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Depressie en angststoornissen zijn een groot probleem in Nederland, vooral onder jongeren. Gemiddeld hebben vijf à zes jongeren per klas depressieklachten (Van der Zanden, Van der Linden, 2013). Er is een dringende behoefte aan nieuwe en eigentijdse projecten en methodieken om de mentale weerbaarheid van jongeren, vooral uit kwetsbare wijken, te bevorderen en te versterken.

 

Het Centrum Media & Gezondheid (CMG) heeft de vernieuwende methodiek “Positive Deviance” (PD) toegepast om de invloed van de school op de mentale weerbaarheid van jongeren te onderzoeken. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op Rotterdamse VMBO-scholen. In dit onderzoeksproject is het Centrum Media & Gezondheid samen met de Rotterdamse GGD, het Trimbos Instituut en Universiteit Texas in El Paso, op zoek gegaan naar de gunstige uitzonderingen (positieve deviants) onder Rotterdamse VMBO-scholen. De PD-strategie leverde de volgende onderzoeksvraag op: hoe komt het dat sommige scholen, in dezelfde kwetsbare wijken, met dezelfde jongeren en dezelfde middelen het tegen iedere verwachting in, het beter doen ten aanzien van mentale weerbaarheid dan andere scholen? Op basis van data uit het jeugdmonitor onderzoek (Strengths and Difficulties Questionnaire - SDQ) zijn drie scholen geïdentificeerd, die een positieve uitzondering vormen: Lucia Petrus Mavo, Mavo Delfshaven en Libanon Lyceum afdeling Mavo (SDQ scores 10 of lager).

 

Samen met docenten, ondersteunend personeel, ouders, en leerlingen van de drie PD scholen is het onderzoeksteam op zoek gegaan naar het geheim van dit succes. Kleine verschillen in aanpak, de zogenaamde microgedragingen, kunnen een groot effect hebben. Deze microgedragingen zijn met het onderzoek in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken hoe deze inzichten andere VMBO-scholen kunnen inspireren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoeksproject heeft het Centrum Media & Gezondheid de mentale weerbaarheid van jongeren op Rotterdamse VMBO-scholen aan de hand van de vernieuwende methodiek “Positive Deviance” (PD) onderzocht. Samen met haar partners de Rotterdamse GGD, het Trimbos Instituut en Universiteit Texas in El Paso, is het Centrum Media & Gezondheid op zoek gegaan naar de gunstige uitzonderingen (positieve deviants) onder Rotterdamse VMBO-scholen op het gebied van mentale weerbaarheid. De centrale vraag is: hoe komt het dat sommige scholen, in dezelfde kwetsbare wijken, met dezelfde jongeren en dezelfde middelen het tegen iedere verwachting in beter doen ten aanzien van mentale weerbaarheid dan andere scholen? Op basis van data uit het jeugdmonitor onderzoek (Strengths and Difficulties Questionnaire - SDQ) zijn drie scholen geïdentificeerd, die een positieve uitzondering vormen.

 

Op deze drie PD-scholen is er onderzoek naar gedaan welke (vaak kleine) verschillen in aanpak een groot effect kunnen hebben. Deze ‘microgedragingen’ worden door het personeel van de PD-scholen uitgevoerd, zijn gemakkelijk reproduceerbaar en dragen bij aan het succes van de scholen in het bevorderen van de mentale weerbaarheid van hun leerlingen. Enkele gedragingen zijn bijvoorbeeld: (1) door persoonlijk toe te zien op de binnenkomst van de leerlingen aan het begin van de schooldag, de leerlingen bij naam te kennen en welkom te heten bij de deur, wordt sociale veiligheid gewaarborgd; (2) door leerlingen direct aan te spreken bij een vermoeden van problemen en altijd aanspreekbaar te zijn worden problemen snel gesignaleerd en werkt het personeel aan wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid; (3) door felicitatiekaartjes te sturen aan jarigen, complimenten te geven en bijvoorbeeld ouders ook te bellen als iets goed gaat, wordt een sfeer van 'wij zijn er voor elkaar' geschapen.

 

De resultaten van dit Positive Deviance onderzoek worden verspreid onder VMBO-scholen in Rotterdam e.o., onderwijsmanagers, docenten, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers en gezondheidswetenschappers en - onderzoekers, preventiewerkers in de geestelijke gezondheidszorg, en gezondheidsbevorderingmedewerkers van GGD-en en GBI’s.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de praktijk blijkt dat jongeren uit achterstandswijken, vaak uit migrantengezinnen, op VMBO-scholen onvoldoende met de huidige preventie programma’s voor mentale gezondheid worden bereikt. Het Centrum Media & Gezondheid (CMG) is samen met de GGD Rotterdam Rijnmond, het Trimbos-instituut en Universiteit van El Paso, op zoek naar het antwoord op de centrale vraag: hoe komt het dat sommige van VMBO scholen in Rotterdam, in dezelfde achterstandswijken, met hetzelfde hoog aantal allochtone leerlingen en met dezelfde middelen het tegen iedere verwachting in beter doen dan andere scholen? Deze gunstige uitzonderingen worden ‘Positive Deviants (PD)’ genoemd.

Op basis van data van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) uit het Jeugdmonitor onderzoek onder brug- en derdeklassers van VMBO scholen in Rotterdam, worden scholen geïdentificeerd die een positieve uitzondering vormen. Vervolgens wordt samen met ouders, de buurt en medewerkers van deze PD scholen onderzocht wat precies het verschil maakt. Dit zijn vaak kleine dingen (microgedrag). Daarnaar word gekeken hoe dit inzicht andere scholen kan inspireren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het eerste onderzoeksjaar zijn drie VMBO scholen in Rotterdam geïdentificeerd die een positieve uitzondering vormen (de zgn. PD scholen). Deze identificatie en selectie is gemaakt aan de hand van de data van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) die afgenomen is onder brug- en derdeklassers van de 52 VMBO schoollocaties als onderdeel van het reguliere Jeugdmonitor onderzoek (in 2008 t/m 2011) alsmede op basis van de volgende inclusiecriteria: VMBO-B en VMBO-T scholen, meer dan 250 leerlingen per schoollocatie, meer dan 50% allochtone leerlingen en scholen in achterstandswijken.

In het tweede onderzoeksjaar zal samen met de docenten, ouders, leerlingen en medewerkers van deze PD scholen onderzocht worden wat binnen hun school precies het verschil maakt (micro behaviours). In het derde onderzoeksjaar zullen door het team van onderzoekers en PD scholen implementatieactiviteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd om de resultaten te kunnen delen met de scholen die slecht scoren op de SDQ testen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In the Netherlands each year 114.000 adolescents (ages 13-17) suffer from anxiety disorders and 37.000 suffer from a depression (Hollander et al, 2006). Increasing psychological resilience can enable young adolescents to better deal with the stresses and anxiety that are (a normal) part of life. Psychological resilience refers to an individual's capacity to withstand stressors and not manifest psychological dysfunction, such as mental illness or persistent negative mood. Although various depression treatment and prevention programs have been developed for adolescents, those with a lower socioeconomic background and from minority immigrant groups are not adequately reached (Hamer, 2010).

 

This proposal employs the Positive Deviance (PD) approach to social change, an innovative method that enables communities to discover the health wisdom they already have and to act on it. The premise of PD is that in every community there are certain individuals or institutions whose uncommon behaviors or practices enable them to find better solutions to problems than their peers who have access to the same resources. The behaviors and practices of these individuals or institutions are ‘positive’ because they are doing things right, and ‘deviant’ because they engage in behaviors and practices that most others do not. In this research project we employ the PD approach to identify the individual behaviors and institutional school-based practices of VMBO schools in Rotterdam that lead to better mental health among adolescents from minority immigrant groups and low socio-economic status. The way a Positive Deviance project is designed differs from a traditional randomized control research design with a pre-post control group. A PD project is an action-based research and interventional undertaking which is deeply based in data-gathering, sifting, and decision-making.

 

In Rotterdam there are 22 VMBO schools spread over 50 locations, with 17.807 students (Ministry of Health, 2009). We will select VMBO schools in Rotterdam, that meet the following inclusion criteria: (1) schools with VMBO-B and VMBO -T level; (2) VMBO locations with more than 250 students; (3) VMBO schools located in a deprived urban neighborhood setting (4) minimal 50% of students come from a minority immigrant group. A first quick scan of the health survey data of 2009 indicates that there are around 35 VMBO schools that fit with these inclusion criteria.

 

The Municipal Health Service of Rotterdam Rijnmond annually collects data to measure the mental health of enrolled students of VMBO schools. They use a validated behavioral screening questionnaire with 25 items (Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Goodman, 2005). We will make an in-depth analysis of the SDQ data that will be collected during first stage of this project. These data will help us to determine the identity of Positive Deviance (PD) schools that deliver better aggregate, mental health outcome without access to any special resources while facing the same challenges. The 2009 data show the SDQ-scores for schools ranged from 6-27, with a mean score of 14. We will work with at least 2 VMBO schools that are most Positive Deviant schools (with an SDQ below 10).

 

In this PD project approach, we will train PD facilitators to help the VMBO school community (managers, teachers, parents, counselors, case managers) to identify the uncommon but effective institutional and individual practices, and make them visible and actionable. In this sense, PD is led by internal change agents who present the social proof to their peers that better outcomes are possible. VMBO schools in Rotterdam with a worse score at the SDQ test will be invited to learn more about the effective practices and behaviors of the PD schools and students. By sharing the PD practices openly and invitationally, a door opens for low performing schools to self discover what they may possibly do.

 

The present research proposal is thus couched in a new paradigm that instead of focusing on what is not working (the deficits) focuses on what is working (the assets). In so doing, it capitalizes on the existing knowledge of positive deviants within a community. As indicated above PD offers an innovative paradigm for mental health interventions. Health professionals are trained to be problem-solvers who ask questions such as ‘what is the problem?’ The PD intervention, in contrast, asks: ‘what is working? And working against all odds?’

 

Earlier PD intervention projects worldwide have led to significant reductions in hospital-acquired infections in certain U.S. hospitals, a decrease in child malnutrition in Vietnam, an increase in primary school retention rates in Argentina, and a reduction of HIV transmission among those at high-risk in Vietnam, Myanmar, and Indonesia (Singhal, Buscell, and Lindberg, 2010).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website