Projectomschrijving

Praktisch meetbaar maken van bewegen én niet bewegen

Vraagstuk

Voor de volksgezondheid is het van groot belang dat mensen fysiek actief zijn en een sedentaire leefstijl voorkomen. Door het nauwkeurig meten van beweeggedrag en daaraan gerelateerde kenmerken, zijn risicogroepen aan te wijzen en zijn de effecten van maatregelen te evalueren. Is er een voorstel te maken voor een breed toepasbaar instrument dat fysieke activiteit en sedentair gedrag eenvoudig meet?

Onderzoek

Naast literatuuronderzoek en het raadplegen van online bronnen, zijn (inter)nationale onderzoekers en deskundigen op het gebied van het meten van fysieke activiteit en sedentair gedrag geconsulteerd.

Uitkomst

Er zijn drie belangrijke te meten kenmerken: beweeggedrag (lichaamshoudingen en -bewegingen); het energiegebruik en de context van het beweeggedrag (de situatie of omstandigheden waarin houdingen en bewegingen plaatsvinden). Vanuit zowel methodologisch als gebruikersperspectief is er een voorkeur voor een draagbaar instrument met in elk geval een 3D-versnellingssensor. Zo’n instrument bestaat nog niet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website