Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bevordering van gezond gedrag houdt o.a. in het beïnvloeden van omgevingsfactoren. We weten empirisch veel over de systematische bevordering van individueel gedrag, maar slechts weinig over de systematische beïnvloeding van omgevingsfactoren. In deze studie interviewen we experts uit andere dan de typische GVO disciplines en we interviewen experts met relevante veldervaring. Daaruit destilleren we een theoretische basis voor methoden van omgevingsverandering.

 

Conclusies:

1) Het is zinvol om de z.g. environmental actors te onderscheiden en de interventie om omgevingscondities te beïnvloeden op hen te richten.

2) Omgevingsinterventies zien we op alle niveaus en op meer niveaus tegelijk. Het organisatieniveau komt het meest voor en juist daarover is relatief weinig bekend in gezondheidsbevordering.

 

Aanbevelingen:

1) Toepassen van het aangepaste ecologische model

2) Meer systematische kennis genereren over beïnvloeden van organisaties in het kader van gezondheidsbevordering.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben een helder beeld gekregen van het proces van omgevingsverandering en we hebben dat vastgelegd in ons coderingssysteem en in een eerste artikel dat bijgevoegd is. Relevant is vooral de introductie van environmental actors die door hun gedrag de omgevingsfactor bepalen. In die zin kunnen modellen voor gedragsverandering ook hier worden toegepast op deze actoren, maar met een andere inhoud. Dat is ook relevant omdat de geïnterviewden vrijwel nooit de actie van de health promotor noemen, maar meestal de actie van de environmental actor.

 

Het ecologische model van Richards et al. (1996) wordt door onze data ondersteund; zie het tweede artikel dat in conceptvorm bijgevoegd is. Wel hebben we twee wijzigingen doorgevoerd die zinvol bleken: 1) het onderscheid tussen het individuele en het interpersoonlijke niveau en 2) het gebruiken van niveaus in plaats van settings. In tegenstelling tot de 1996 studie, vinden wij veel multi-level programma’s. Over alle programma’s blijkt het organisatieniveau het meest voor te komen. Theorievorming over het beïnvloeden van organisaties in het kader van gezondheidsbevordering is juist tamelijk mager en verdient dus meer aandacht.

 

In een derde artikel, dat in voorbereiding is, analyseren we de specifieke methoden die op de verschillende niveaus zijn gebruikt aan de hand van de methoden die in het Intervention Mapping boek van Bartholomew et al. (2006) worden onderscheiden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Promoting a healthy lifestyle is not only a matter of encouraging individual changes. In many cases, especially in relation to socioeconomic health inequities (SEGV), a healthy lifestyle is influenced by environmental factors. The environment involves the physical environment and the social environment. Health promotors have a wealth of evidence-based methods for individual change, but evidence-based methods for environmental changes are not empirically or theoretically grounded. In this project we will make an inventory of theory- and evidence-based methods for changing

environmental factors. We will interview two types of experts in the US and in Europe. The first group are experts in disciplines such as political science, policy and administration, management sciences, organizational psychology, marketing, sociology, antropology, social work, and others. We will explore what their theories may contribute to health promotion methods. The second group are experts from practice: health promotors that have been using methods for changes in environmental factors.

We will analyze the theoretical background of their interventions. The project will result in a workbook (+ CD/DVD) for health promotors, summarizing theory- and evidence-based methods for environmental changes.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website